Home Destinimet Shërbimet Tona Ofertë bashkëpunimi Aktivitete Info për ne Kontakt Linkat

Mbledhjen e mallrave e bëjmë nga këto vende të Evropës:

 

 

 Gjermani

 Austri

 Zvicer

 Francë

 Luxemburg

 Holandë

 Danimarkë

 Suedi

 Belgjikë

 Norvegji

 Itali

 Kosovë

 Shqipëri

 Maqedoni

 Si dhe në vende të tjera në raste porosish

të veçanta

 

Mallrat i mbledhim nga adresat e juaja, pas caktimit të datës dhe afërsisht dhe të orës së caktuar nga ana jonë, gjithnjë në përshtatje edhe me mundësitë e juaja.

Destinimet e dërgesave,Shërbimet tona

Vendet ku shtrihet aktiviteti ynë

Percaktimet e dërgesave

 

Ne e dërgojmë mallin tuaj, në shtëpinë tuaj.

 

 

1-Gjithmonë pala është e detyruar që të deklarojë    saktësisht vendin se ku duhet të dërgohen    mallrat.

 

2-Ne nuk marrim për sipër të dërgojmë mallin tuaj    në ato zona ku mjetet tona rrezikohen për shkak    të mungesës së rrugëve, apo për shkak të    rrugëve që nuk janë ndërtuar për kamionë të    përmasave të mëdha, si rrugë të ngushta fshati    etj.

 

3-Personat që janë të interesuar që gjërat e veta ti    marrin sa më shpejt, munden që ti marrin edhe    personalisht në Depon tonë në Prishtinë.

 

 


Aty ju mund të kontaktoni me punonjësit tanë në Kosovë në këta telefona:

 


Mobil: +377- 44 -126252

 

kontakt E-mail. info@dibrani-transport.de