Home Destinimet Shërbimet Tona Ofertë bashkëpunimi Aktivitete Info për ne Kontakt Linkat

Ndermetsim Shit-blerje në Kosovë

 

Dibranit Transport“ bënë edhe një sherbim shumë të veçantë në krahasim me firmat tjera ku ju mundëson në ndërmjetimin e shitjes së mjeteve të juaja . Shitjen e mjeteve te juaja e bëjmë po në të njëjtin vend ku posedojmë një hapësirë të madhe të tregut ku mund ta quajmë një treg me mase një hektar hapësirë.

 

Në ndërmjetësim të shitjes mund të përfshihen këto lloje të mjeteve të juaja mesa vijon:

Kamionë , Vetura,Bagera, Mjete te ndryshme bujqësie,makineri të ndryshme, dru,gurë dekorativ,mjete shtëpiake etj

 

Kushtet e ofertuara nga ana jonë janë:

1. Në ketë ndërmjetësim kanë të drejt të ofertojnë të gjithë qytetarët që kanë Kamionë ,     Vetura,Bagera, Mjete     të ndryshme bujqësie,makineri të ndryshme, dru,gurë dekorativ,mjete     shtëpiake etj

2. Përparësi kanë mjetet e mërgimtareve qe i sjellin nga shtetet e perëndimit që ju kanë mbetur në Kosovë pa u     shitur.

3. Ne postojmë formularët e kontratës se marrëveshjes se shitjes sipas çmimit qe vendoset nga te dy palët me     nënshkrim dhe protokoll të dy palëve dhe të firmosura ku pala lëne te gjithë dokumentet adresën ,pasaportën     dokumenti i mjeteve qe kane identitet të fotokopiura.

4. Për ndërmjetësim nga palët kërkojmë 15% te vlerës së shitjes së mjeteve të juaja.

5. Për vendparkimin qe vendoset mjeti i juaj nuk keni nevojë të paguani , aty futet kostoja e qëndrimit në     brendësinë e 15%-shit.

6. Nëse ne afatin një mujor nuk shitet mjeti i juaj jemi te detyruar qe ti ulet çmimi sipas marrëveshjes se dy     palëve.

7. Malli i juaja është i garantuar dhe në mbikëqyrje 24 orë .

8. Jeni te obliguar qe ti silleni nga 5 foto mbi gjendjen e mjetit te juaj me kusht qe ta ruajmë interesin e palës deri     në ditën e shitjes ashtu siç na dorëzohet mjeti i juaj.

9. Automjeti i juaj duhet të shoqërohet me dokumente origjinale për ndryshe nuk i pranojmë.

10. Pas shitjes së automjetit të juaj punonjësit tanë janë të autorizuar që ta njoftojnë palën për shitjen e mjetit       dhe tërheqjen e pareve nga pala menjëherë.

Kontakti:

+377- 44 -126252

Tel. +49 - 711/54065201
Tel. +49 - 711/81477553

Mobil: +49- 172/ 134 91 96
Mobil: +49- 179/ 501 74 84

E-Mail: info@dibrani-transport.de